Vores frie skole

Alt i Et Friskolen er en fri skole. Det betyder, at vi i langt højere grad selv kan bestemme, hvordan vores skoleuge og skoleår skal se ud. Det vil vi udnytte til at lave temauger på tværs af fag eller på tværs af årgange. Det kan handle om tidsperioder,
fritidsaktiviteter, andre nationaliteter, virksomheder i lokalområdet eller måske en tur i rummet.

At være en fri skole betyder også, at vi selv kan vælge, hvilke fag eleverne skal have på skemaet. Vi står naturligvis på mål med de retningslinjer, Undervisningsministeriet udstikker – men vi gør det på vores egen måde med tid til fordybelse, forundring og faglighed.

På en fri skole er beslutningsprocessen kort og træffes af de aktører, der er lige omkring skolen. Eleverne har indflydelse via et elevråd, forældrene gennem forældrebestyrelsen og de ansatte gennem personalemøder.

På Alt i Et Friskolen lægger vi stor vægt på de gode relationer mellem alle aktører: elever, ansatte, forældre og lokalområdet. De gode relationer opstår, fordi vi mødes og har fælles oplevelser. Det kan være ved en fortælletime, ved fællessang eller når vi i løbet af skoleåret fejrer årets gang med temauger eller aktiviteter som høstfest, julefest, fastelavn.

Til hverdag har vi en fast makkerordning på tværs af årgange, hvor vi hjælper hinanden med de udfordringer, der kan være, hvis der skal findes et bestemt nummer i en sangbog, læses en historie eller digtes et fantasidyr.

Kontakt os

Vi står altid klar til at hjælpe bedst muligt, hvis I har spørgsmål omkring vores friskole. I er meget velkomne til at kontakte os både via mail, telefon og Facebook.