Værdigrundlag

Alt i Et Friskolen

Nærvær – Nysgerrighed – Fællesskab

Alt i Et Friskolen er en grundskole fra børnehaveklasse til 7. klasse, som bygger på en Grundtvig – Koldsk tankegang om skole og menneskesyn. På Alt i Et Friskolen er nærvær, nysgerrighed og fællesskab vores grundsten. 

 

Alt i Et Friskolen ønsker at udvikle det hele menneske. Vi tilrettelægger undervisningen med tanke på, at børn er forskellige, lærer forskelligt og indeholder forskellige potentialer. Vi læner os op ad folkeskolens læringsmål, men ønsker at differentiere og nytænke måden, der undervises på.  

 

Vi prioriterer fællesskabet højt. Vi tager hånd om hinanden og møder hinanden med åbenhed og respekt. Vi ønsker at drive en skole hvor nærværet og fællesskab avler tryghed og god trivsel. 

 

Vi ønsker at drive en samfundsnær skole med dybe rødder i lokalsamfundet. En skole hvor elever, forældre og lærere møder hinanden med åbent sind og åbent hjerte. 

Nærvær

  • Vi ønsker at udvikle det hele menneske både fagligt, praktisk og socialt.

  • Vi ønsker at møde barnet på barnets niveau med anerkendelse, nærvær og empati.

  • Vi ønsker et højt fagligt niveau med tid og ro til fordybelse.

Nysgerrighed

  • Vi ønsker at skabe nysgerrige og idérige børn samt give dem nyttige og solide livsfærdigheder med på vejen.
 
  • Vi ønsker en differentieret og samfundsnær undervisning med afsæt i områdets og erhvervslivets mange tilbud.
 
  • Vi ønsker en dagligdag hvor den traditionelle undervisning i højere grad er kombineret med bevægelse og praktiske opgaver samt nysgerrighed på verdenen omkring.

Fællesskab

  • Vi ønsker et læringsmiljø, hvor fælles aktiviteter på tværs af årgange styrker venskab, tryghed og fællesskab.
 
  • Vi ønsker at skabe en inkluderende og rummelig kultur, hvor forskellighed og mangfoldighed ses som en styrke.
 
  • Vi ønsker et skoleliv i tæt samarbejde med vores stærke foreningsliv samt et gensidigt engagement i udviklingen af vores lokalområde.