Faglighed

Alt i Et Friskolens mål er at inspirere eleverne til at være nysgerrige, kreative og vedholdende, uanset hvilket fagligt område de udforsker. Med begrebet faglighed refererer vi til en bred forståelse af viden, færdigheder og holdninger, der tilsammen styrker og beriger elevernes uddannelse. Faglighed indebærer ikke kun skolens kernefag, men også en anerkendelse af, at læring er meget mere end de fag, vi typisk møder på et skoleskema. Det handler om at udvikle kritisk tænkning, problemløsningsevner og evnen til at anvende viden i praktiske situationer.

Faglighed omfatter også sociale kompetencer. Alt i Et Friskolen stræber efter at skabe et læringsmiljø, der fremmer samarbejde, kommunikation og respekt for forskellige perspektiver. Dette aspekt af faglighed understreger betydningen af at forstå og værdsætte mangfoldigheden, både indenfor og udenfor klasseværelset. Det er en vision for Alt i Et Friskolen ikke kun at være et sted for tilegnelse af viden, men også et sted, hvor børn udvikler sig som hele mennesker. Fagligheden går hånd i hånd med et positivt skolemiljø og et stærkt samarbejde mellem skolen, eleverne, forældrene og lokalsamfundet.

Undervisningen på Alt i Et Friskolen står mål med folkeskolens Fælles Mål og vejledende læseplaner. Læs mere om Fælles Mål her.

Særlige fag på skoleskemaet

Kulturfag
Kulturfaget på Alt i Et Friskolen tager udgangspunkt i fagene kristendom, livsoplysning og historie. Disse fag ser vi som en stor værdi for dannelsen af det enkelte menneske. Gennem undervisningen skal eleverne have en forståelse for, hvad de kommer af, hvad de lever i og hvor de skal hen.

    • Kulturfag i indskolingen tager udgangspunkt i livsoplysning og står mål med faget kristendom.

    • Kulturfag på mellemtrinnet tager også udgangspunkt i livsoplysning og står mål med fagene kristendom og historie.