Undervisningen

Skolen ud i verdenen og verdenen ind i skolen.
En grundtanke i Alt i Et Friskolen er, at undervisningen skal være mere konkret og praktisk. Vores skole rækker ud i lokalområdet efter virksomheder og lokale ressourcer generelt, der kan se sig selv som en medspiller. Det gør vi fordi vi vægter besøg hos virksomheder i lokalområdet højt, så skolen kommer ud i verden, ligesom inddragelse af relevante samarbejdspartnere i skolen prioriteres, så verden kommer ind i skolen. Eleverne skal opleve, at skole og samfund hænger sammen, og at det at lære noget ikke kun sker gennem undervisningsaktiviteter i klasselokalet.

Inkluderende undervisning.
På Alt i Et Friskolen har lærerne metodefrihed til at tilrettelægge undervisningen. Vi vil gerne give vores lærere de bedste forudsætninger for at forberede en undervisning, der på bedst mulig måde giver rum til at lære.

I undervisningen tager vi afsæt i, at alle elever er gode til noget og arbejder hele tiden med det for øje, at alle elever skal opleve at lykkes og få succesoplevelser.

Målet med undervisningen er det samme for alle elever, men vejene til at opnå målet kan være meget forskellige.